Witaj na portalu z odpowiedziami na Twoje pytania!
Co to jest...? Jak zrobić...? Dlaczego...?

Na pewno często zastanawiałeś się co to jest... albo jak zrobić.. Ten portal powstał po to aby móc znaleźć odpowiedzi na takie właśnie pytania.  Odpowiedzi na pytania przygotowany są przez specjalistów w danych tematach. Odpowiedzi są rzeczowe i kompetentne.  Zapraszamy do lektury.

Możecie również zgłaszać swoje pytania poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy na 100%!

Autorzy.
Surreal Template Image

 

Co to jest Rynek?


W dorobku literatury wyróżnia się wiele wniosków dotyczących istoty rynku i znaczenia obszaru, który obejmuje dla światowej ekonomii. J. Atkorn twierdzi, iż cechą współczesnej gospodarki jest ustawiczne rozszerzanie terytorialnego zasięgu rynków . Mimo, że niektóre wyroby wytwarzane są w zakładach o charakterze lokalnym, mają zasięg międzynarodowy. Znaczenie globalnego zasięgu jest tak ważne, że oprócz dużych korporacji, muszą się z nim liczć również mniejsze przedsiębiorstwa. Na kolejną natomiast kwestię zwraca uwagę T. Levitt wysuwając wniosek, iż świat staje się wspólnym rynkiem, na którym ludzie – bez względu na to, gdzie mieszkają, pragną tych samych produktów i tego samego stylu życia . Obserwując rynek światowy, można zauważyć, że proces upodabniania się do siebie poszczególnych rynków krajowych i branżowych, przebiega nierównomiernie. Można również zauważyć, że niemieccy, francuscy czy japońscy konsumenci, ujawniają podobne preferencje. Można więc stwierdzić istnienie zróżnicowanych etnicznie i (lub) regionalnie rynków oraz mniej lub bardziej zglobalizowanych segmentów . Globalny segment współgra z globalnym produktem, czyli marką.

Rozpatrując rynek pod kątem globalnym szczególną uwagę należy zwrócić na charakter marketingu. Według J. Kalla, od momentu ukazania się na przełomie maja i czerwca 1983 r. artykułu Globalizacja rynków Th. Levitta, profesora Harvard Business School, przez fachową prasę marketingową przetoczyła się głośna debata na temat szans i zagrożeń stojących przed rozwojem marketingu globalnego . Wśród zasadniczych czynników sprzyjających rozwojowi marketingu globalnego wymieniano:
1) postęp w technologii komunikacji, który doprowadził do globalizacji mediów (przede wszystkim telewizji – najczęściej wymienia się przy tej okazji takie stacje jak MTV i CNN);
2) zwiększoną liczbę konsumentów podróżujących za granicę, co sprzyja unifikacji, zbliżeniu konsumentów w skali światowej (homogenizacja gustów konsumentów);
3) zmniejszające się różnice w poziomie życia między poszczególnymi krajami;
4) politykę (dążenie do stworzenia większych rynków zbytu, np.powstanie Unii Europejskiej) .