Witaj na portalu z odpowiedziami na Twoje pytania!
Co to jest...? Jak zrobić...? Dlaczego...?

Na pewno często zastanawiałeś się co to jest... albo jak zrobić.. Ten portal powstał po to aby móc znaleźć odpowiedzi na takie właśnie pytania.  Odpowiedzi na pytania przygotowany są przez specjalistów w danych tematach. Odpowiedzi są rzeczowe i kompetentne.  Zapraszamy do lektury.

Możecie również zgłaszać swoje pytania poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy na 100%!

Autorzy.
Surreal Template Image

 

Co to jest Strategia marketingowa?


Globalna strategia marketingowa to centralizacja strategicznych decyzji związanych z marką. Kiedy następuje uzależnienie lokalnych oddziałów od centrali,
w dużym stopniu demotywuje ono pracowników i ogranicza ich efektywność, co ostatecznie ogranicza możliwości ekspansji marki na rynku lokalnym.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia pojęcia marki, międzynarodowe przedsiębiorstwo dąży do wprowadzenia do swojego portfolio marki, która marką globalną. Powstanie owych marek globalnych ma na celu wspieranie marek lokalnych. Do istotnych korzyści posiadania marek globalnych zalicza się :
• korzyści skali produkcji – aby utrzymać przewagę konkurencyjną, niezbędnę są ciągłe inwestycje w kosztowne prace badawczo-rozwojowe; jako warunek powodzenia tych operacji wymienia się zaoferowanie innowacji po możliwie najniższej cenie, a jest ona możliwa tylko i wyłącznie przy określonej skali produkcji; tego typu korzyści są osiągane przez oferowane przez firmy marki globalnej;
• nieskomplikowane i niedrogie wejście na nowe rynki geograficzne dzięki doświadczeniom zdobytym na rynku rodzinnym;
• odpowiednio dużą skalę obrotów – w obliczu postępującej segmentacji rynku, ograniczanie skali działania wyłącznie do rynku krajowego nie zapewnia takiej skali obrotów, które usprawiedliwiałoby skoncentrowanie się na wybranym segmencie rynku;
• korzyści skali w dziedzinie zakupu mediów (np. telewizji satelitarnej);
• wykorzystanie sponsoringu imprez sportowych o zasięgu globalnym (olimpiada, mistrzostwa świata w piłce nożnej);
• możliwość lokowania marki w ponadregionalnych sieciach detalicznych.

Biorąc pod uwagę tak duże korzyści skali, można odnieść wrażenie, że liczba marek globalnych powinna być równie duża. Jednak według P.R.Smith’a, badania dowodzą, że wręcz przeciwnie – grono marek glonalnych od lat się nie zmienia

Największe marki globalne
Coca-Cola
Kellog’s
McDonald’s
Kodak
Marlboro
IBM
American Express
Sony
Merceses Benz
Nescafe

Analizując powyższą tabelę, możemy wywnioskować, jak odpowiednio skierowana i stworzona strategia marketingowa, pozwoliła firmow (markom) osiągnąć tytuł marki globalnej, marki rozpoznawalnej niemal w każdym zakątku świata.
Według M.K.de Mooj’a i W.J.Keegan’a marki globalne spełniaja następujące warunki :
• są obecne we wszystkich segmentach danej kategorii produktu,
• istnieją możliwości ich rozciągania,
• są dostępne we wszystkich znaczących sektorach handlu detalicznego,
• oferują wachlarz rozmaitych opakowań,
• w składzie demograficznym nabywców brak widocznego „skrzywienia”,
• są liderami rynku ze znaczącym wsparciem produkcyjnym

J.Kall uważa, że marka globalna ze swej natury jest podatna na swoistą „urawniłowkę”, przez co może stracić swą atrakcyjność w odczuciu konsumenta . Wynika ona głównie z różnic kulturowych, pojawiających się odmiennym poziomie konsumpcji, edukacji, wyznawanej religii, odmiennej roli płci czy w znaczeniu rodziny. Owe różnice kulturowe mają wpływ na strategie reklamowe w poszczególnych krajach.