Witaj na portalu z odpowiedziami na Twoje pytania!
Co to jest...? Jak zrobić...? Dlaczego...?

Na pewno często zastanawiałeś się co to jest... albo jak zrobić.. Ten portal powstał po to aby móc znaleźć odpowiedzi na takie właśnie pytania.  Odpowiedzi na pytania przygotowany są przez specjalistów w danych tematach. Odpowiedzi są rzeczowe i kompetentne.  Zapraszamy do lektury.

Możecie również zgłaszać swoje pytania poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy na 100%!

Autorzy.
Surreal Template Image

 

Jakie są Funkcje marki?


Marka danego produktu odgrywa ogromne znaczenie w procesie konkurowania we współczesnej gospodarce. Pełni szereg rozmaitych funkcji, które J.Artkorn przedstawia następująco ;
Funkcja identyfikacyjna to jedna z pierwszych i pierwotnych funkcji marki. Pozwala identyfikować markowy produkt przez potencjalnego odbiorcę i odróżniać go od innych konkurencyjnych i substytucyjnych wyrobów. Funkcja identyfikacyjna marki to nic innego jak nadanie marce nazwy, symbolu oraz znaków dla niej charakterystycznych i zastrzeżonych. Marki, które charakteryzują się wysokim stopniem świadomości mogą posługiwać się wyróżniającą kolorystyką lub samym symbolem, nie tracąc przy tym na rozpoznawalności.
Funkcja promocyjna marki jest ściśle powiązana z jej wykorzystaniem
w sferze komunikacji. Marka umacnia swoją pozycję na rynku i przyczynia się do wspierania i wprowadzania nowych produktów. Szczególnie w przypadku wprowadzania nowych produktów, silna rozpoznawalność i pozytywne kojarzenia konsumentów mogą przyczynić się do odniesienia sukcesu marki na rynku.
Funkcja gwarancyjna jest bardziej rozbudowana niż pozostałe wyżej opisane. Związana jest z gwarancją stałej jakości, jaką zapewnia produkt markowy. Produkt markowy powinien cechować się stałą jakością, która wynika ze standaryzacji marki. Funkcja gwarancyjna marki jest szczególnie ważna dla konsumentów ponawiających zakup, którzy oczekują od produktu markowego tego samego poziomu satysfakcji . Oczywiście nie jest to nic innego jak kreowanie związku z klientem, które ma na celu zbudowanie lojalności wobec marki.
Funkcja gwarancyjna jest także związana z ryzykiem zakupu produktu markowego. Im wyższe ryzyko zakupu, tym większą rolę w procesie zakupu odgrywa funkcja gwarancyjna marki. K.L. Keller mówi o sześciu rodzajach ryzyka związanego
z zakupem produktu markowego :
• ryzyko funkcjonalne – występuje, gdy produkt nie spełnia oczekiwań klienta
w sferze działania i przeznaczenia
• ryzyko fizyczne – pojawia się, gdy klient nie jest pewien cech fizycznych charakterystycznych dla marki
• ryzyko finansowe – produkt nie jest wart swojej ceny, występuje tu zachwianie równowagi w relacji cena-jakość
• ryzyko społeczne – klient konsumujący lub użytkujący produkt może być negatywnie oceniany przez swoje otoczenie, kreując tym samym niepożądany wizerunek swojej osoby
• ryzyko psychologiczne – właściwie dobrany produkt poprzez korzyści emocjonalne, jakie oferuje, wpływa na samopoczucie i kreuje wewnętrzną tożsamość klienta
• ryzyko czasowe – zakup produktu, który się nie sprawdzi, może skutkować dodatkowym czasem związanym z poszukiwaniem innego wyrobu, który zapewni nabywcy odpowiedni poziom satysfakcji.